game bài đổi thưởng uy tín ftkh - Hit Club Game Bài đổI Thưởng

game bài đổi thưởng uy tín ftkh

game bài đổi thưởng uy tín ftkh

game bài đổi thưởng uy tín ftkh

game bài đổi thưởng uy tín ftkh

game bài đổi thưởng uy tín ftkh
game bài đổi thưởng uy tín ftkh
Menu
Danh sách nhân viên
STT Hình đại diện Họ tên Ngày sinh Chức vụ Kinh nghiệm
1 Trần Thị Bích Hạnh Trần Thị Bích Hạnh 1984-11-20 Giám Đốc 10
2 Chu Văn Thao Chu Văn Thao 1975-12-12 Phó Giám Đốc 10
3 Nguyễn Huy Phương Nguyễn Huy Phương 1981-03-11 Trưởng phòng kỹ thuật 8
4 Bùi Quang Tùng Bùi Quang Tùng 1982-03-05 Phòng vật tư 8
5 Nguyễn Mậu Hiếu Nguyễn Mậu Hiếu 1987-05-05 Kỹ Sư 8
6 Đặng Quang Trung Đặng Quang Trung 1966-10-01 Kỹ sư 8
7 Nguyễn Duy Long Nguyễn Duy Long 1987-04-10 Kỹ sư 6
8 Nguyễn Thái Bình Nguyễn Thái Bình 1996-03-01 Kỹ sư 5
9 Chu Tất Thiết Chu Tất Thiết 1964-10-10 Kho 8
10 Chu Thị Anh Tuyết Chu Thị Anh Tuyết 1980-11-24 CV- Tài chính 6
11 Nguyễn Thị Thu Lan Nguyễn Thị Thu Lan 1979-05-30 Kế toán tổng hợp 8
12 Bùi Thị Bé Hai Bùi Thị Bé Hai 1992-10-13 Kế toán viên 5
13 Phạm Thị Linh Thùy Phạm Thị Linh Thùy 1998-03-11 Kế toán viên 3
14 Lê Thị Quỳnh Trang Lê Thị Quỳnh Trang 1991-10-03 HC-NS 5
15 Đỗ Thị Huệ Đỗ Thị Huệ 1994-05-29 HC-TM 5
Go Top