game bài đổi thưởng uy tín ftkh - Hit Club Game Bài đổI Thưởng

game bài đổi thưởng uy tín ftkh

game bài đổi thưởng uy tín ftkh

game bài đổi thưởng uy tín ftkh

game bài đổi thưởng uy tín ftkh

game bài đổi thưởng uy tín ftkh
game bài đổi thưởng uy tín ftkh
Menu
Petrolimex Aviation được Tổ chức quản lý chất lượng nhiên liệu (IFQP) đánh giá cao

Trong chương trình làm việc, các đánh giá viên của IFQP đã thực hiện kiểm tra, rà soát quy trình quản lý chất lượng nhiên liệu Jet A-1 của Chi nhánh Petrolimex Aviation tại Đà Nẵng.
Vừa qua, tại Chi nhánh Đà Nẵng, Petrolimex Aviation đã tiếp đoàn đánh giá của IFQP -Tổ chức quản lý chất lượng nhiên liệu thuộc Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA). Đây là chương trình đánh giá thường niên của IFQP đối với các đơn vị phục vụ mặt đất cung cấp dịch vụ cho các hãng hàng không là thành viên của IATA. Kết quả đánh giá của IFQP đại diện cho khách hàng và được sử dụng chung để theo dõi, xem xét về công tác đảm bảo chất lượng vận hành, cấp xuất nhiên liệu hàng không. 

Trong chương trình làm việc, các đánh giá viên của IFQP đã thực hiện kiểm tra, rà soát quy trình quản lý chất lượng nhiên liệu Jet A-1 của Chi nhánh Petrolimex Aviation tại Đà Nẵng, sử dụng danh mục kiểm tra tiêu chuẩn của IFQP phiên bản hiện hành bao gồm các nội dung: Đánh giá hồ sơ theo dõi, sổ sách; đánh giá thực tế công tác bảo dưỡng bảo trì, kiểm tra trang thiết bị; đánh giá thực tế cơ sở hạ tầng, bồn chứa, trang thiết bị lọc; đánh giá công tác tra nạp nhiên liệu cho tàu bay qua kiểm chứng tại sân đỗ đối với chuyến bay của JinAir.
Sau quá trình kiểm tra, đánh giá, đánh giá viên kết luận công tác vận hành, bảo trì bảo dưỡng trang thiết bị, vận hành cung cấp nhiên liệu hàng không tại Chi nhánh Đà Nẵng có kết quả rất tốt, không có điểm lỗi, phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn, quy định, đáp ứng được các yêu cầu về vận hành, kiểm soát chất lượng nhiên liệu cung cấp cho các hãng hàng không.

Hằng năm, Petrolimex Aviation đã tiếp đón hàng chục đoàn đánh giá của các tổ chức quốc tế, các hãng hàng không trong và ngoài nước để xem xét định kỳ hoạt động vận hành, bảo trì bảo dưỡng, cấp xuất nhiên liệu.

Kết quả của các cuộc đánh giá đều cho kết quả tốt, phù hợp với yêu cầu của khách hàng, quy định của nhà nước và các tiêu chuẩn quốc tế. 

Là thành viên của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Petrolimex Aviation được ghi nhận là doanh nghiệp đạt hiệu quả kinh doanh cao nhiều năm liền có đóng góp nhiều cho ngân sách nhà nước và đóng góp cho sự phát triển của thị trường hàng không và lĩnh vực cung cấp nhiên liệu hàng không trong nước và quốc tế.

Năm 2018, Công ty Cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex (Petrolimex Aviation) đã hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm đặt ra. Sản lượng xuất bán đạt 129% kế hoạch, tăng 36% so với năm 2017; Lợi nhuận trước thuế tăng 8% so với năm 2017, đạt 101,2% kế hoạch. Về công tác sản xuất, kinh doanh năm năm 2019, ông Nguyễn Văn Học đã đưa ra kế hoạch và các giải pháp triển khai tổng thể nhằm thực hiện kế hoạch 2019 

Go Top